Sprawdź opinie!

Rezerwacje i informacja (+48) 536 866 985 G

Ziemia Gorlicka miejsca warte zobaczenia

  • Sękowa - Kościół św. Filipa i Jakuba

  • Berest - Cerkiew św. Kosmy i Damiana

  • Cmentarz nr 46 - Beskidek

  • Gładyszów - Cerkiew św. Jana Chrzciciela

  • Cmentarz nr 60 - Przełęcz Małastowska.

Beskid Gorlicki potoczna nazwa zachodniej części Beskidu Niskiego

Beskid Niski to dzisiaj najdziksze pasmo górskie w Polsce. Osobliwością Beskidu Niskiego są urokliwe doliny nieistnie­jących wsi i przełomy rzek. Na szlakach spotkać można bardzo mało turystów, a zapomniane doliny, niegdyś tętniące życiem, są dziś zupełnie puste.

Osobną kategorią atrakcji krajoznawczych są zabytki kultury, wśród nich drewniane cerkwie. Za najpiękniejsze uważa się cerkiew w Kwiatoniu, Owczarach, Bartnem i Kotani. Najcenniejsze drewniane kościoły znajdują się w Sękowej  (wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO) i w Szymbarku.

Warto z mapą i kompasem spróbować znaleźć ślady dawnych mieszkańców – istniejące i nieistniejące cerkwie łem­kowskie, ślady po wsiach, kapliczki przydrożne itp. Umożliwią nam to liczne wytyczone szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Należy koniecznie obejrzeć pamiątki po wojennej przeszłości Beskidu Niskiego – cmentarze z okresu I Wojny Światowej budowane przez Austriaków w latach 1915–1917. Najpiękniejsze z nich, położone są na Przełęczy Małastowskiej, Rotundzie oraz Beskidku nad Konieczną.


Dla naszych gości przygotowaliśmy liczne informatory turystyczne, mapy szlaków turystycznych pieszych i rowerowych z oznaczonymi najciekawszymi miejscami regionu Beskidu Gorlickiego.

Łemkowszczyzna


Teren Beskidu Niskiego od kilkuset lat zamieszkuje mniejszość narodowa Łemków. Ich przepiękna architektura i obyczajowość jest bardzo charakterystyczna na całym Beskidzie Niskim.

Kultura


W Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" w Gorlicach wystawiane są prace artystów z całej Polski i Świata. Galeria powstała na gruzach po Dworze Karwacjanów - założycieli Gorlic.Gorlice są kolebką przemysłu naftowego w Polsce.
To właśnie tutaj w 1854r. Ignacy Łukaszewicz po raz pierwszy w świecie zapalił pierwszą uliczną lampę naftową.

Warto zobaczyć...


picture

Uzdrawiająca piramida

picture

Szlak Architektury Drewnianej

picture

Spotkania Teatralne Innowica

picture

Ambient Festiwal 2013